Kasety fitiliana haingana ny raboka (tuberculose).