Fitaovan'ny zava-mahadomelina isan-karazany amin'ny vava (rora)